KiidameKiidame tublit õpilast!
1.-3. klasside arvestuses saavutas E. Enno omaloomingu konkursil I koha meie kooli 3. klassi õpilane Morten Pirk.
Suur tänu ka õpetajale Marilis Siirmäe juhendamise eest.
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent