Hoolekogu

Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad: 
 
 Nimi     e-kiri
Mario-Martin Sarapuu  lastevanemate esindaja   matsu555@hot.ee
Andre Oja  lastevanemate esindaja   andredja@hot.ee 
Maia Pärnpuu  lastevanemate esindaja   kmaiaaia@hot.ee 
Triin Jaanisk  lastevanemate esindaja (hoolekogu esimees)   triin.jaanisk@gmail.com
Kati Suur  lastevanemate esindaja   suurkati@hot.ee 
Kail Visla  õppenõukogu esindaja   vislakail@gmail.com 
Guido Ulejev  kooli toetavate ettevõtete esindaja   gulejev@gmail.com
Anneli Otsus  lastevanemate esindaja   o.anneli@hotmail.com 
Liis Leppmaa  vilistlaste esindaja   liisleppmaa@gmail.com 
Alvar Saarniit  õppenõukogu esindaja   alvar.saarniit@gmail.com
 
Cristiine Rannala  õpilasomavalitsuse esindaja   crissu.kiisu@gmail.com
Margus Ojamäe  kooli pidaja esindaja   margus@hr.ee
 

 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent