Koolitöötajad

Tiina Puusalu
Direktor
 
Anne Heimann
3. klassi õpetaja; 5.-7. klassi ajalugu
 
Anu Heinorg
Vene keel
 
Merlin Kaevats
Pikkpäev
 
Veikko Hallik
Tööõpetus
 
Marju Konrad
Keemia; Arvutiõpetus; Loovtöö; 2. ja 4. klassi õpetaja.
 
Ivi Küla
Muusika; Ringijuht
 
Marina Laurits
Eesti keel; Geograafia; 5. ja 6. klassi juhataja
 
Denis Naumov
Ajalugu 8. - 9. klass; Ühiskonnaõpetus 9. klass
 
Pille Pirk
Käsitöö; Kunstiõpetus; Inimeseõpetus 7. - 8. klass; 7. ja 8. klassi juhataja
 
Kail Visla
Huvijuht
 
Kristiina Taits
Bioloogia
 
Terje Remma
Matemaatika
 
Alvar Saarniit
Füüsika; Loodusõpetus 7. klass
 
Aneli Schofield
Inglise keel 4. - 9. klass
 
Ene Küünarpuu
1. klassi õpetaja; loodusõpetus ja inimeseõpetus 4. - 6. klass
 
Lea Teder
Rahvatants
 
Jarmo Karing
Kehaline kasvatus
 
Evely Alteberg
Koristaja
 
Mari-Liis Pae
Koristaja
 
Reet Laurand
Majahoidja
 
Ave Nikker
Kokk
 
Õie Peetris
Spordihoone administraator
 
Urve Eesmaa
Abitööline
 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent