TÖÖPAKKUMISED

Risti Põhikool võtab konkursi korras tööle klassiõpetaja, soovitavalt loodusainete õpetaja lisaeriala või loodusainete õpetamise kogemus.

Nõutav vastavus Haridus-ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Avalduse, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 15. juuliks 2018 aadressile Lõuna 4, Risti, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 90901
või e-posti aadressile direktor@risti.edu.ee

Samas pakume tööd asjaajajale (koormus 0,3).

Info telefonil: 58840049

Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent