Lõpueksamid

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a
  • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a
  • valikeksam (kirjalik) – 13. juuni 2018. a
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent