Koolitöötajad

Tiina Puusalu
direktor
 
Anne Heimann
Klassiõpetaja; ajalooõpetaja; eesti keele õpetaja
 
Anu Heinorg
Vene keele õpetaja
 
Merlin Teltvei
Pikapäevaõpetaja
 
Veikko Hallik
Tööõpetuse õpetaja
 
Avika Maisalu
Klassiõpetaja; inglise keele õpetaja, matemaatikaõpetaja; kehalise kasvatuse õpetaja
 
Ivi Küla
Muusikaõpetaja
 
Marina Laurits
Eesti keele õpetaja, 7.-8. klassi juhataja
 
Denis Naumov
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 
Pille Pirk
Käsitöö, kunstiõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja; 6. klassi juhataja
 
Piret Trei
Kultuurimaja administraator, kontakt: 54633522
piret.trei@risti.edu.ee

Kontakt: 54633522
 
Lisanna Lipu
Huvijuht, inglise keel, eesti keel, 5. klassi juhataja
 
Urve Aasmaa
Loodusainete õpetaja, ettevõtlusõpetuse õpetaja, 9. klassi juhataja
 
Kevin Kusmann
Koristaja
 
Liivi Kleberg
Kokk
 
Terje Remma
Matemaatikaõpetaja, HEV-koordinaator, õpiabiõpetaja
 
Alvar Saarniit
Füüsika, loodusõpetus, loovtööd
 
Aneli Schofield
inglise keel, arvutiõpetus, 4. klassi juhataja
 
Ene Küünarpuu
Klassiõpetaja; loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja
 
Tuuli Roosi
Tantsuõpetuse õpetaja
 
Enn Kerge
Kehalise kasvatuse õpetaja
 
Elle Seil ja Marek Seil
Majahoidja-aednik, koristaja
 
Õie Peetris, kontakt: 56622742
Spordihoone administraator
 
Liudmyla Bondarenko
Abikokk
 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent