Koolitöötajad

Tiina Puusalu
direktor
 
Anne Heimann
Klassiõpetaja; ajalooõpetaja; eesti keele õpetaja
 
Anu Heinorg
Vene keele õpetaja
 
Lea Truusalu
Pikapäevaõpetaja
 
Veikko Hallik
Tööõpetuse õpetaja
 
Avika Maisalu
Klassiõpetaja; inglise keele õpetaja, matemaatikaõpetaja; kehalise kasvatuse õpetaja
 
Ivi Küla
Muusikaõpetaja
 
Marina Laurits
Eesti keele õpetaja, 7.-8. klassi juhataja
 
Denis Naumov
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 
Pille Pirk
Käsitöö, kunstiõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja; 6. klassi juhataja
 
Lisanna Lipu
Huvijuht, inglise keel, eesti keel, 5. klassi juhataja
 
Urve Aasmaa
Loodusainete õpetaja, ettevõtlusõpetuse õpetaja, 9. klassi juhataja
 
Kevin Kusmann
Koristaja
 
Liivi Kleberg
Kokk
 
Terje Remma
Matemaatikaõpetaja, HEV-koordinaator, õpiabiõpetaja
 
Alvar Saarniit
Füüsika, loodusõpetus, loovtööd
 
Aneli Schofield
inglise keel, arvutiõpetus, 4. klassi juhataja
 
Ene Küünarpuu
Klassiõpetaja; loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja
 
Tuuli Roosi
Tantsuõpetuse õpetaja
 
Enn Kerge
Kehalise kasvatuse õpetaja
 
Elle Seil ja Marek Seil
Majahoidja-aednik, koristaja
 
Õie Peetris, kontakt: 56622742
Spordihoone administraator
 
Liudmyla Bondarenko
Abikokk
 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent