Koolitöötajad

Tiina Puusalu
direktor
 
Anne Heimann
Klassiõpetaja; ajalooõpetaja; eesti keele õpetaja
 
Anu Heinorg
Vene keele õpetaja
 
Merlin Teltvei
Pikapäevaõpetaja
 
Veikko Hallik
Tööõpetuse õpetaja
 
Avika Maisalu
Klassiõpetaja; inglise keele õpetaja, matemaatikaõpetaja; kehalise kasvatuse õpetaja
 
Ivi Küla
Muusikaõpetaja
 
Marina Laurits
Eesti keele õpetaja; 8. ja 9. klassi juhataja
 
Denis Naumov
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 
Pille Pirk
Käsitöö, kunstiõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja; 4. klassi juhataja
 
Piret ja JarmoTrei
Kultuurimaja administraator
 
Kail Visla
Huvijuht, loodusõpetuse õpetaja, 5.-6. klassi juhataja
 
Urve Aasmaa
Loodusainete õpetaja, ettevõtlusõpetuse õpetaja
 
Kevin Kusmann
Koristaja
 
Liivi Kleberg
Kokk
 
Terje Remma
Matemaatikaõpetaja, HEV-koordinaator, õpiabiõpetaja
 
Alvar Saarniit
Füüsika; loodusõpetus 7. klass, arvutiõpetus, loovtööd
 
Aneli Schofield
Inglise keele õpetaja, arvutiõpetaja; 7. klassi juhataja
 
Ene Küünarpuu
Klassiõpetaja; loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja
 
Tuuli Roosi
Tantsuõpetuse õpetaja
 
Maarja Jõevee
Kehalise kasvatuse õpetaja
 
Elle Seil
Majahoidja-aednik, koristaja
 
Elle Tarendi
Kokk
 
Õie Peetris
Spordihoone administraator
 
Urve Eesmaa
Abikokk
 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent