Tasemetööd ja eksamid

TASEMETÖÖD
 

2020/2021. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.

I kooliastme tasemetööd
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;
matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.  

II kooliastme tasemetööd
7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;
matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

ÜLEMINEKUEKSAM,  LOOVTÖÖDE KAITSMINE
7. klassi ülemineku eksam - 28. mai 2021. a
8. klassi loovtöö kaitsmine - 14. mai 2021. a

Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent