Koolitöötajad

Tiina Puusalu
Direktor
 
Anne Heimann
1. klassi õpetaja; ajalooõpetaja; eesti keele õpetaja
 
Anu Heinorg
Vene keele õpetaja
 
Merlin Kaevats (lapsehoolduspuhkusel)
Pikapäevakasvataja
 
Veikko Hallik
Tööõpetuse õpetaja
 
Avika Maisalu
3. klassi õpetaja; inglise keele õpetaja, matemaatikaõpetaja; loodusõpetuse õpetaja
 
Ivi Küla
Muusikaõpetaja
 
Marina Laurits
Eesti keele õpetaja, geograafiaõpetaja. 6. ja 7. klassi juhataja
 
Denis Naumov
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 
Pille Pirk
Käsitöö, kunstiõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja; 8. ja 9. klassi juhataja
 
Kail Visla
Huvijuht, loodusõpetuse õpetaja, 4. klassi juhataja
 
Kristiina Taits
Bioloogia
 
Urve Aasmaa
Keemiaõpetaja, pikapäevaõpetaja
 
Kevin Kusmann
Koristaja
 
Terje Remma
Matemaatikaõpetaja
 
Alvar Saarniit
Füüsika; loodusõpetus 7. klass, arvutiõpetus
 
Aneli Schofield
Inglise keele õpetaja; 5. klassi juhataja
 
Ene Küünarpuu
2. klassi õpetaja; loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja
 
Lea Teder
Rahvatants
 
Jarmo Karing
Kehalise kasvatuse õpetaja
 
Evely Alteberg
Koristaja
 
Reet Laurand
Majahoidja
 
Ave Nikker
Kokk
 
Õie Peetris
Spordihoone administraator
 
Urve Eesmaa
Abitööline
 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent